Email
Webboard
บบความปลุกยักษ์
Next event!
 
 

สัมมนา THE POWER WITHIN YOU (คอร์ส ปลุกยักษ์)
สัมมนา THE POWER WITHIN YOU (คอร์ส ปลุกยักษ์)
นำเอาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวเราออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ระบบความคิดและ เทคนิคอันแปลกใหม่และยอดเยี่ยมของ "แอนโธนี ร็อบบินส์" ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น "โค้ช หรือ นักพัฒนา ศักยภาพบุคคลแบบก้าวกระโดดอันดับหนึ่งของโลก" เมื่อบุคลากรภายในองค์กรสามารถขยายขีดความสามารถของตนเอง ทั้งมีความสุขและเห็นคุณค่าในงานที่ทำ ก็จะทำให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะเป็นเหตุให้ธุรกิจเติบโตอย่าง รวดเร็ว มั่นคง และแข็งแรง ต่อไปในอนาคต
ดูรายละเอียด...
สัมมนา COMMUNICATION MASTERY (จ้าวแห่งการสื่อสาร)
สัมมนา COMMUNICATION MASTERY (จ้าวแห่งการสื่อสาร)
พัฒนาวิธีการสื่อสาร การโน้มน้าวชักจูงใจ และการสร้างสายสัมพันธ์อันดี ให้เกิดแก่ ผู้ที่ทำงานด้านการขาย การบริการ และการบริหาร เมื่อบุคคลเหล่านี้สามารถสื่อสาร ชักจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขาจะกลายเป็นผู้ที่คนอื่น ให้ความเชื่อถือ ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ อันเป็นเหตุให้งานขาย งานบริการ และงานบริหารประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม
ดูรายละเอียด...
High Light หลักสูตรต่างๆ ของโค้ช สิริลักษณ์ ตันศิริ !!
High Light หลักสูตรต่างๆ ของโค้ช สิริลักษณ์ ตันศิริ !!

“สุดยอดงานสัมมนา ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกไฟในการทำงานให้กับคุณและองค์กรของคุณ !! .. โดย วิทยากร นักพูด นักโมติเวท ระดับแถวหน้าของเมืองไทย .. โค้ช สิริลักษณ์ ตันศิริ “


ดูรายละเอียด...
สัมมนา THE SECRET TO WEALTH  (ไขความลับสู่ความมั่งคั่ง)
สัมมนา THE SECRET TO WEALTH (ไขความลับสู่ความมั่งคั่ง)
“คนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และประสบความสำเร็จทางด้านการเงิน ล้วนแล้วแต่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน  นอกจากนี้ยังมีวินัยและมีวิธีการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ  ทำให้ไม่มีปัญหาด้านการเงินมารบกวนจิตใจในเวลาทำงาน  สามารถทำงานอย่างมีสมาธิและสร้างผลงานที่ดีได้”
ดูรายละเอียด...
สัมมนา DESIGN YOUR LIFE (ออกแบบชีวิตที่ใฝ่ฝัน)
สัมมนา DESIGN YOUR LIFE (ออกแบบชีวิตที่ใฝ่ฝัน)
“เพื่อจุดประกายให้ผู้เข้าสัมมนาได้ค้นหาตัวตนที่แท้จริงว่า ตัวเขามีความชอบ  มีความสามารถพิเศษหรือมีพรสวรรค์ในเรื่องอะไร  เขาอยากเห็นชีวิตของตัวเองเป็นแบบใด  เขาอยากจะสร้างคุณค่าอะไรให้เกิดขึ้นกับงาน กับองค์กร และชีวิตของตัวเองบ้าง”
ดูรายละเอียด...
 
HOME     |     PROFILE     |     VDO & INTERVIEW     |     SEMINAR COURSES     |     PRODUCTS     |     ORDER FORM     |     INTERESTING ARTICLES     |     CONTACT US
Copyright 2010 CoachSiriluck.com All Rights Reserved.  |