Email
Webboard
บบความปลุกยักษ์
Next event!
 
 


โค้ช สิริลักษณ์ ตันศิริ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของการ ปลุกพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิด และสร้างแรงบันดาลใจ ให้คนอยากพัฒนาตัวเอง เพื่อยกระดับความสำเร็จในการทำงานและเพิ่มความสุขในการใช้ชีวิต 

โค้ช สิริลักษณ์ มีประสบการณ์โดยตรงในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบคนละขั้ว . . จากอดีต นักบัญชี ผู้เฉิ่ม เชย โลกแคบ พูดน้อย จนได้ฉายาว่าเป็น "ซูเปอร์ซิ้ม" . . ให้กลายมาเป็น "ซูเปอร์วูแมน" เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เป็นนักโมติเวท ภายในเวลาที่รวดเร็วมาก !!

 
เหตุเพราะ โค้ช สิริลักษณ์ได้มีโอกาสเรียนรู้กับปรมาจารย์ระดับ World Class หลายท่าน เช่น Anthony Robbins, T.Harv Eker, Brian Tracy, Robert Kiyosaki  ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก . . และที่สำคัญคือ โค้ชได้นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติ ทำให้ชีวิตของโค้ชเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ามหัศจรรย์ . . โค้ชได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเอง ได้ค้นพบความฝันและแรงบันดาลใจของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก
 
โค้ชสิริลักษณ์ มีความปรารถนา ที่จะเผยแพร่สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้กับกูรูระดับแนวหน้าของโลก และประสบการณ์ตรงจากการพัฒนาตนเอง ให้คนอื่นได้ทราบ โดยผ่านรูปแบบของงานสัมมนา หนังสือ ซีดี และบทความต่างๆ . .

งานสัมมนาของโค้ชสิริลักษณ์ เป็นรูปแบบที่แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน สามารถสร้างพลัง และแรงบันดาลใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นอย่างมาก!! 

เป็นการบรรยายที่มีครบทุกรสชาติ . . ทั้ง เปรี้ยว หวาน มันส์ ฮา ได้ปัญญา . . และที่สำคัญ คือ . . ชีวิตเปลี่ยน !!!

งานบรรยายมี 3 รูปแบบ  คือ  

         1. การพูดสร้างแรงบันดาลใจ
  (Inspirational Speaking)  ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดประมาณ 1-2 ชั่วโมง  ถึงแม้จะเป็นช่วงสั้น  แต่ผู้ฟังจะยังคงได้แรงบันดาลใจ ได้พลัง ได้แง่คิดที่ดี  และจะได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนานเล็กๆน้อยๆระหว่างการฟังบรรยายด้วย  การรับเชิญไปพูดสร้างแรงบันดาลใจลักษณะนี้  มักจะเป็นงานใหญ่ที่ผู้จัดมีวาระการประชุมหลายหัวข้ออยู่แล้ว  และต้องการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟัง  เช่น
                • งาน Kick Off  ของบริษัท
                • งานประชุมใหญ่ประจำปีของบริษัท 
                • งานประกาศเกียรติคุณของผู้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม
                • งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าหรือคู่ค้า
                • งานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น   
           หัวข้อในการพูด สามารถกำหนดได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน         

           2. การจัดสัมมนารอบผู้สนใจทั่วไป  (Public Seminar)  เป็นการจัดสัมมนาโดยเปิดขายบัตร ให้บุคคลผู้สนใจทั่วไป เข้าฟัง  เพราะส่วนใหญ่โค้ชจะได้รับเชิญไปบรรยายในองค์กรขนาดใหญ่  
                งานสัมมนา Public เหมาะสำหรับ
                • บริษัทขนาดเล็กที่พนักงานน้อยกว่า 50 คน สามารถส่งพนง.ไปเข้าร่วมได้
                • กลุ่มตัวแทนประกันชีวิต
                • กลุ่มนักธุรกิจเครือข่าย MLM
                • บุคคลทั่วไปผู้สนใจในการเรียนรู้พัฒนาตัวเอง
                • ผู้ที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตให้เร็วกว่าที่เป็นอยู่   
           เนื่องจากโค้ชมีภารกิจค่อนข้างมาก  ดังนั้นนานๆจะจัด Public Seminar สักครั้ง  เวลาที่พลาดรอบไหนไป  ก็จะต้องรอรอบใหม่อีกนาน

          3. การจัดสัมมนาภายในองค์กร  (In-House Training)  เป็นการบรรยายให้กับบุคลากรภายในองค์กรโดยเฉพาะ  ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ชอบเชิญไป “ปลุกยักษ์” ให้กับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด   เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เป็นเหมือนแม่ทัพใหญ่ในการหารายได้เข้าบริษัท . .  ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอก็คือ  ทีมขายไม่มีพลัง  ขาดความกระตือรือร้น  ใจไม่สู้  กลัวกับเป้าการขายที่สูง  หมดกำลังใจ  ท้อใจ  คิดว่าเศรษฐกิจไม่ดี  การแข่งขันสูง  ขายยากฯ . .  โค้ชจะไปสร้างพลังใจ  สร้างความกระตือรือร้น ดึงศักยภาพ และปลุกความฮึกเหิมให้เกิดขึ้นมาใหม่!!  
         
          บางองค์กรก็จัดให้พนักงานทั้งหมดทุกแผนกในบริษัทได้ฟัง  เพราะอยากสร้างพลังร่วมกัน  อยากปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ไปในทิศทางเดียวกัน  อยากกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น  ทำงานอย่างสนุก มีความสุข และทำในเชิงรุกมากขึ้น   อยากปลูกฝังให้รักองค์กร  รักลูกค้า  รักงานที่ทำ  อยากให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน
 


ประวัติส่วนบุคคล
ที่อยู่ : 236 ซอยประชาอุทิศ92 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ติดต่อ :  02-274-8319   081-668-1561
Email Address :
coach_siriluck@yahoo.com


ประวัติการศึกษา
   • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
   • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
   • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ปริญญาโท MBA - FINANCE AND MANAGEMENT
      SCRANTON UNIVERSITY, PENNSYLVANIA, U.S.A.

คุณวุฒิทางการศึกษาอื่น
- ผ่านการอบรม "Unleash the Power Within" ของ "Anthony Robbins" ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น
   World"s #1 Success Coach
- ผ่านการอบรม "Millionaire Mind Intensive", "Guerilla Business Intensive" , "Train the Trainer" , "Enlighten Warrior Camp"  ของ  " T. Harv Eker " ผู้แต่งหนังสือ Best Seller ชื่อ Secrets of  the Millionair Mind - ไขความลับสมองเงินล้าน
- ผ่านการอบรม "The Secrets to Doubling Your Sales, Productivity and Success" ของ "Brian Tracy"
- ผ่านการอบรม "Rich Dad Poor Dad" ของ "Robert Kiyosaki"
- ผ่านการอบรมหลักสูตรของสถาบันโฮไอ ได้แก่
  Mind Training
  Leader Training
- ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆของสถาบัน "Landmark Education" เช่น
The Landmark Forum
The Landmark Advance Course
Communication Access to Power
Introduction Leader Program (ILP)
Relationships
Being Extra-ordinary
The Landmark Forum in Action
Self Expression and Leadership Program
Advance Communication : Power to Create
Living Passionately
Commitment

ประสบการณ์ทำงาน
  • อดีต ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้จัดการฝ่ายบัญชี ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เออ-ดี ออร์กาไนเซอร์ จำกัด
  • โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง
  • นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
  • นักโมติเวทหญิงคนแรกของเมืองไทย
  • BNI Chapter Director  (ผู้อำนวยการกลุ่มนักธุรกิจ BNI)
     (BNI is the world"s largest referral organization and it is the most successful business
     and professional organization of its type in the world.)
  • คอลัมนิสต์ เขียนบทความในหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย คอลัมน์ "ปลุกยักษ์ในตัวคุณ"

ผลงาน ที่ผ่านมา
จัดงานสัมมนา " THE POWER WITHIN YOU " และได้รับเชิญไปบรรยายให้แก่
บริษัทและองค์กรต่างๆหลายแห่ง (มีทั้งในนามบริษัทและในแต่ละกลุ่มผู้นำ) อาทิเช่น

1. กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต :
• บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA)
• บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด (ING)
• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
• บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
• บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
• บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี ประกันชีวิต จำกัด (AACP)
• บริษัท กรุงไทย แอ๊กซ่า ประกันชีวิต จำกัด
• บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด

2. กลุ่มธุรกิจเครือข่าย MLM :
• บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
• บริษัท ซินเนอร์จี้เวิร์ดไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จำกัด
• บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด (บริษัทในเครือสหฟาร์ม)

3. บริษัทเอกชนทั่วไป :

• บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ซีพี เซเว่น-อีเลเว่น จำกัด
• บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด    
   (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP)
• บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) (ในเครือปูนซิเมนต์ไทย)
• บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (ในเครือปูนซิเมนต์ไทย)
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
• บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
• บริษัท โอสถสภา จำกัด
• American Standard B&K (Thailand) PCL.
• Bristol-Myers Squibb Thai Ltd. (Mead Johnson)

• บริษัทในกลุ่มสามารถคอร์ปอเรชั่น

• Wyeth-Ayerst (Thailand) Ltd.
• Pfizer (Thailand) Limited
• Takeda (Thailand) Ltd.
• NEC TOKIN Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
• บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด
• บริษัท ซีคอน จำกัด (รับสร้างบ้าน)
• บริษัท มาสเตอร์คูล จำกัด (ผลิตและจำหน่ายพัดลมไอน้   • ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
• โรงแรมเอเชีย และ กลุ่มบริษัทในเครือ
• บริษัท ธนบุรี ฮอนด้า คาร์ จำกัด
• บริษัท โรงงานแม่รวย จักด (ถั่วโก๋แก่)
• บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น จำกัด (จำหน่ายนมและน้ำผลไม้เนสเล่ย์)
• บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เน็ต จำกัด
• บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด และบริษัทในเครือ
• บริษัท เอลก้า จำกัด (ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์ Estee Lauder)
• บริษัท เฮงเคิล จำกัด (ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Schwarzkopf และกาวอุตสาหกรรม)
• UPS Parcel Delivery Service Ltd. (ธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์)
• Mars (Thailand) Co.,Ltd. (เพ็ทดีกรี, วิสกัส, ช็อกโกแล็ต M&M)
• บริษัท สวารอฟสกี้ จำกัด (นำเข้าและจัดจำหน่ายคริสตอลจากออสเตรีย)
• กลุ่มบริษัทท้อปเท็นเทรดดิ้งกรุ๊ป (ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง MARWELL)

 4. หน่วยงานราชการ :
•  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•  กรมชลประทาน
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (โครงการผู้ค้าส่ง- ค้าปลีก)
• กรมพัฒนาชุมชน

Coach Siriluck Picture Gallery :

อัลบัมที่ 1 >  :  <  อัลบัมที่ 2>  :  <  อัลบัมที่ 3> 

 
HOME     |     PROFILE     |     VDO & INTERVIEW     |     SEMINAR COURSES     |     PRODUCTS     |     ORDER FORM     |     INTERESTING ARTICLES     |     CONTACT US
Copyright 2010 CoachSiriluck.com All Rights Reserved.  |