Email
Webboard
บบความปลุกยักษ์
Next event!
 
 


Testimonial from Asia Hotel

เรื่อง  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์สิริลักษณ์ ตันศิริ

  ก่อนที่จะมาพบอาจารย์สิริลักษณ์ ดิฉันได้หาข้อมูลจากบริษัทรับจัดการฝึกอบรม อยู่หลายๆ แห่ง เนื่องจากองค์กรของเราเป็นองค์กรที่มีอายุกว่า 40 ปี และ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างครอบครัว แต่เราเป็นครอบครัวใหญ่มาก ซึ่งแน่นอน ต้องมีทั้งคนดี คนไม่ดี คนขยัน คนขี้เกียจ คนตั้งใจทำงานและคนที่ไม่ตั้งใจทำงาน

  ปัญหาใหญ่ของเรา ที่เป็นผู้บริหารรุ่นลูกก็คือ เราไม่สามารถเลือกเอาแต่เฉพาะพนักงานที่เราเห็นว่า เป็นคนดี ขยันทำงาน และตั้งใจทำงานได้ เพราะผู้บริหารรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเรา คำนึงถึงบุคคลากร บางส่วนที่ร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกัน เป็นเวลานาน

  เราจึงมีข้อสรุปอย่างประณีประนอมคือ รุ่นเราต้องการคนที่ทำงานเท่านั้น ผู้ใหญ่ก็ต้องการทุกคน เราจึงต้องทำอย่างไรให้ทุกคนร่วมกันทำงาน

  เราจึงตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของพนักงานในองค์กร ปัญหาใหญ่ ปัญหาหนึ่งที่เราพบคือ พี่น้องของเรามีศักยภาพค่อนข้างสูงในตนเอง (ในตนเองจริงๆ โดยไม่เผื่อแผ่ให้คนอื่นเลย) ทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อแผนกของตัวเอง โดยไม่สนใจว่าจะเกิดความเสียหายกับแผนกอื่นอย่างไร

  เรานำปัญหานี้ปรึกษากับหลายบริษัท ส่วนใหญ่จะนำเสนอวิธี ทำอย่างไรให้บริการดี ทำอย่างไรให้ขายได้ เหมือนกับจะใช่ แต่ไม่ตรงใจ จนดิฉันได้มีโอกาสพบกับอาจารย์สิริลักษณ์ ซึ่งสามารถเสนอแนะแนวทางการ “ปลุกยักษ์” ในตัวของทุกคนออกมา จึงคิดว่า ใช่เลย นี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาองค์กรของเรา

  นั่งฟังอาจารย์ปลุกยักษ์ พร้อมๆกับพนักงาน สิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมด ไม่ใช่สิ่งใหม่เลย เป็นสิ่งที่ดิฉันและผู้บริหารในกลุ่มของพวกเราพยายามบอกเล่าสิ่งเหล่านี้ ให้กับพนักงานของเรามาตลอด แต่ทำไมไม่มีใครเชื่อเรา

  แต่สิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือ อาจารย์มีวิธีการ มีขั้นตอนและหลักการอย่างชัดเจนที่จะทำให้ทุกคน สามารถ เรียกพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองออกมาใช้ อาจารย์สามารถทำให้พวกเราประหลาดใจ ในบุคคลิกที่เราไม่เคยเห็นจากพนักงานบางคนของเราเลย ทั้งที่ทำงานกันมาเป็น 10 ปี อยู่ด้วยกันวันละ 8 ช.ม.

  ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ เธอมีพลังเกินตัว มีความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ในเชิงวิชาการ ให้ผู้รับสนุกและไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียนหนังสืออยู่ พวกเราเรียนหนังสือจบหลักสูตรโดยไม่มีปากกา ดินสอ กระดาษ หรืออุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น เรารับสิ่งต่างๆ ที่เธอถ่ายทอดมาให้ด้วยหัวใจ และสมองของเราเท่านั้นจริงๆ

  ไม่ใช่เรื่องง่ายในการอบรมให้กลุ่มคนเกือบร้อยคนที่มีอายุเฉลี่ย 50 ขึ้นไป อายุสูงสุดในกลุ่มเราคือ กว่า 60 ปี ไม่มีใครง่วง ไม่มีใครหลับ ไม่มีคนบ่น ทุกคนสนุกสนานเหมือนกลับไปอายุ 20 ปีอีกครั้ง

  เธอสามารถเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานส่วนที่มีปัญหา และเสริมความมั่นใจให้พนักงานที่มีทัศนคติที่ดีต่องานให้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาบุคคลากรในด้านอื่นๆ ต่อไป

  หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากรุ่นแรกที่เป็นผู้บริหารระดับกลางทั้งองค์กร เรากำลังวางแผนสำหรับการอบรมรุ่นที่ 2 สำหรับระดับหัวหน้างานระดับรองลงมา และแน่นอน การอบรมนี้จะต้องจัดให้สำหรับพนักงานครบทุกระดับ ของบริษัทในเครือฯ
  

         อ้อยทิพย์ เหราบัตย์
      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
        โรงแรมเอเชียกรุงเทพ

Download Original File : [ click here ] 
HOME     |     PROFILE     |     VDO & INTERVIEW     |     SEMINAR COURSES     |     PRODUCTS     |     ORDER FORM     |     INTERESTING ARTICLES     |     CONTACT US
Copyright 2010 CoachSiriluck.com All Rights Reserved.  |